Alter, døpefont, prekestol, Nye Hønefoss kirke (2017)

Altar, font and pulpit, Hønefoss Church  (2017)

Hvit italiensk Marmor Statuario – White Italian Stauario Marble

Utsmykningsoppdrag for Ringerike kommune – Comission for the Municipality of Ringerike